Ξενάγηση στο εργοστάσιο

Συνεταιριστικός Εταίρος

1
2
4
3
5

Εργοστασιακή κατάσταση

9
10
6
8
11
13
14
15